اسم نوشته سارا

سایت ویواکس


اسم نوشته سارا

باز آی دلبـــرا! که دلم بی قـرار توست

وین جان بر لب آمده در انتظار توست


در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست

جز باده ای که در قدح غمگسار توست


ساقی به دست باش که این مستِ می‌پرست

چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست


سیـری مبـــــاد سوخته ی تشنه کام را

تا جرعه نوش چشمهٔ شیرین گوار توست


بی چاره دل که غارت عشقش به باد داد

ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست!


ای سایه صبر کن که برآید به کام دل

آن آرزو که در دل امیدوار توست ...


#هوشنگ_ابتهاج