اسم نوشته منیژه

سایت ویواکس


اسم نوشته منیژه

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم


با عقل آب عشق به یک جو نمی رود

بیچاره من که ساخته از آب و آتشم


#شهریار
‌✌️