اسم نوشته اعظم

سایت ویواکس


اسم نوشته اعظم
ای نگاهت  آفتابِ شام خاموش دلم

می‌کِشی با چشم،دستی بر سر و گوش دلم؟


با کدام از این نشانی‌ها تو را ثابت کنم؟

قلب مجنون سرم؛ یا عقل مدهوش دلم؟


کودکانه مثل بازی‌های وقت کودکی

یاد تو هرگز نخواهد شد فراموش دلم


همچو قلبی در میان سینه پنداری خدا

روز اول آفریدت قدرِ آغوش دلم


آسمان-ای عشق!-نتوانست بارت راکشید

قرعه را زد، بار را انداخت بر دوش دلم*


#علیرضا_نورعلیپور

‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌