اسم نوشته آناشید

سایت ویواکس


اسم نوشته آناشید

چشـ...ـــم مـستتــ


چـہ ڪنـد بــ...ـا مــنِ بـیمار امـ...ـــشبــ،،،،

 

ایـ..ــن دلـ تنـ..ــگ مــن و


این دل تـ..ـــب دار امـ ـــشب


آخـ..ــر اے اشـڪ


دلـ سـ..ـوخـتـہ ام را مــددے


ڪہ بــه جــ ــز نـ..ــالـہ


مـ...ـرا نیــست پــرسـتار

 امــ...ــــشبـ... 


#رهی_معیری