اسم نوشته سمیرا

سایت ویواکس


اسم نوشته سمیرا


دیدار تو کشتزار نور است

آهویى بی ‏قرار

که از لب تشنه ‏اش

آفتابِ سحر فرو می ‏ریزد،

دیدارت سکوت است

آبشار پرندگانى که راه سپیده را می ‏جویند،

لیوانى عسل

در کف ناخدایى خسته که بوى نهنگ می ‏دهد،

چایى دم کشیده

(درست لحظه‏ یى که از تمام دغدغه ‏ها فارغ می شوى)

دیدار تو کشتزار نور است

با بزهایى از بلور

که به سوى صخره چرا می ‏کنند

بى آن که بدانند می ‏شکنند

و غبار بلور

در روحم فرو می ‏پاشند.#شمس_لنگرودی