اسم نوشته مارال

سایت ویواکس


اسم نوشته مارال
تو مرا جست و جو می کنی یا من ترا ای چشم شیرین دلربا

همه رویاهایم را نیلوفری کرده ای

و همه خیال هایم را به بوی شراب آغشته ای

همه جا

گرمای خانه و جان و جهان است حضورت

ولی چشم که باز می کنم

نمی بینمت دیگر

با آن که می دانم

تو می بینیّم همه جا

من شیدای توام

یا تو مرا گرفته ای به بازوی سودا

ای چشم شیرین بی پروا.....


#منوچهر_آتشی