اسم نوشته آرزو

سایت ویواکس


اسم نوشته آرزو

جای جای گونه ام از شوق دیدارت تر است

خاک های  خیس و باران خورده عطرش بهتر است


این تضاد فلسفی من را روانی می کند

این که زیبا بودنت نسبی ست ، فکری مصخر است


نقش ابروهای تو بر صفحه ی پیشانیت

شکل نور آذرخشی روی سطح مرمراست


رنگ سرخ غنچه ی لبهات و خال گونه ات

دانه ی سرخ انارو تکه های گلپر است


قاب عکس شیشه ای با عکس هایت جان گرفت

هر که با این معجزه ایمان نیارد کافَراست


 #امیر_سهرابی